Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Verejný obstarávateľ Obec Podhorany
Sídlo Mechenice 51
951 46 Podhorany
IČO 00308374
DIČ 2021102875
Štatutárny zástupca Mgr. Magdaléna Bogyová, starostka obce
Telefón 037 / 7785096
Fax 037 / 7785096
Email starosta@podhorany.sk
Web www.podhorany.sk 

 

ROK 2017


Predmet obstarávania: Čistenie priekop slúžiacich na odvádzanie dažďových vôd v obci Podhorany

Identifikácia úspešného uchádzača: JUMBO SK s.r.o., Rínok 337, 951 35 Veľké Zálužie

Hodnota zákazky: 2982 €

Číslo zmluvy: 40/2017