Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Verejný obstarávateľ Obec Podhorany
Sídlo Mechenice 51
951 46 Podhorany
IČO 00308374
DIČ 2021102875
Štatutárny zástupca Mgr. Magdaléna Bogyová, starostka obce
Telefón 037 / 7785096
Fax 037 / 7785096
Email starosta@podhorany.sk
Web www.podhorany.sk 

 

ROK 2017


Predmet obstarávania: Čistenie priekop slúžiacich na odvádzanie dažďových vôd v obci Podhorany

Identifikácia úspešného uchádzača: JUMBO SK s.r.o., Rínok 337, 951 35 Veľké Zálužie

Hodnota zákazky: 2982 €

Číslo zmluvy: 40/2017


Predmet obstarávania: Revitalizácia verejného priestranstva

Identifikácia úspešného uchádzača: ZAMAT GARDEN s.r.o., Stummerova 1350, 955 01 Topoľčany

Hodnota zákazky: 5270 €

Číslo zmluvy: 43/2017


Predmet obstarávania: Odvodňovací kanál

Identifikácia úspešného uchádzača: JUMBO SK s.r.o., Rínok 337, 951 35 Veľké Zálužie

Hodnota zákazky: 4880,40 €

Číslo objednávky: 18/2017


Predmet obstarávania: Kamerový systém obce Podhorany

Identifikácia úspešného uchádzača: Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

Hodnota zákazky: 23994,86 €

Číslo zmluvy: 144/2017


Predmet obstarávania: Dom smútku Sokolníky

Identifikácia úspešného uchádzača: ELLIO s.r.o., Novozámocká 242, 949 01 Nitra

Hodnota zákazky:  29998,76 €

Číslo zmluvy: 153/2017


Predmet obstarávania: ZŠ Podhorany - jedáleň, ústredné kúrenie

Identifikácia úspešného uchádzača: UK - TEAM spol. s r.o., Sokolníky 138, 951 46 Podhorany

Hodnota zákazky: 7880,57 €

Číslo zmluvy: 191/2017


Predmet obstarávania: Oprava miestnych komunikácií

 

Identifikácia úspešného uchádzača: CESTY A STAVBY s.r.o., Hydinárska 33/18, 949 01 Nitra

Hodnota zákazky: Za mostom: 7152,38 €

                               Pažiť: 7190,15 €

Číslo zmluvy: 205/2017