Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Zoznam aktualít

Otvorenie školského roka 2016/2017
ZŠ, MŠ
Pozvánka
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Zverejnenie zámeru
Odpredaj majetku
Dovolenka
MUDr. Uramová
Vývoz komunálneho odpadu - informácia
čierna plastová smetná nádoba (resp. kovová)
Verejné obstarávanie
Dom kultúry - rekonštrukcia: oprava strechy
Dovolenka
MUDr. Kolenčík
Harmonogram zvozov jednotlivých zložiek odpadov 2016
Zmeny od 1.1.2016
Ministerstvo kultúry SR
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Oznam
Predaj čerstvého kravského mlieka
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny