Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Zoznam aktualít

Zápis do prvého ročníka ZŠ
5. apríl 2017
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ
4. máj 2017
Štatistické zisťovanie
Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017
Výzva
Odstránenie a orezanie stromov
MUDr. Buček
Zubná ambulancia
Verejné obstarávanie
Dom kultúry - rekonštrukcia: oprava strechy
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny