Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Fotogaléria

Vzhľadom k tomu, že všade sa robia stretavky a my sme doteraz žiadnu nemali, som ja JUDr. Ivan Urban rozhodol po 50tich rokoch vykonať stretnutie zo ZŠ v tú dobu v obci Mechenice-Bádica-Sokolníky. Požiadal som ďalších troch spolužiakov, aby mi v tom pomohli. Z pôvodných oslovených 32 sa dňa 26.9.2009 prihlásilo a zúčastnilo 14. Zo zvyšku 5 už nie je nažive. Pozvanie prijala aj naša dnes už 90 ročná pani profesorka Hudecová a pán profeso Lahučký sa ospravedlnikl pre chorobu. Stretnutie bolo v našej ZŠ v Sokolníkoch, kde nás privítala aj pani starostka Mgr. Magdaléna Bogyová spolu so súčasným riaditeľom Mgr. Ľudovítom Černíkom. Po obhliadke našej bývalej ZŠ sme sa presunuli do spoločenskej miestnosti v Mecheniciach. Po slávnostnom uvítaní všetkých zúčastnených sme zasadli k štedro prestretým stolom a zaspomínali si spoločne na staré časy. Čas nám rýchlo ubehol a ani sme nezbadali, že sa priblížila neskorá nočná hodina a s ňou aj koniec krásneho spoločného zážitku. Na stretávke sa zúčastnili: JUDr. Ivan Urban, Zoltán Fülöp, Ida Vojčiniaková rod. Žebyová, Drahomíra Ilavská rod. Laurová, Anna Vidiečanová rod. Vargová, Estera Brabcová rod. Bedeová, Jaroslav Bede, Richard Lisy, Karol Kuna, Fridrich Kišš, Margita Mrázeková rod. Činčurová, Agnesa Lenčéšová rod. Fülöpová, a Valent Benďák. Zo zármutkom musím konštatovať, že sa nezúčastnil ani jeden zo spolužiakov z obce Bádice a taktiež pár ľudí zo Sokolník a Mecheníc. Je to veľká škoda, že zmeškali takúto jedinčnú príležitosť na stretnutie po toľkých rokoch. JUDr. Ivan Urban

13_1255933853.jpg13_1255933935.jpg13_1255933976.jpg13_1255934010.jpg

Zoznam galérií