Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Pozvánka

Vinohradnícky spolok Čifáre
Vás pozýva na výstavu a ochutnávku vín, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome v Čifároch dňa
7.4.2018 od 17:00 do 22:00.
Podmienky pre vystavovateľov:
Vystavovateľ môže zaslať ľubovoľný počet vzoriek. Jednu vzorku tvoria tri 0,75 l fľaše s označením:
-meno, priezvisko a adresa vystavovateľa -názov odrody -ročník vína, prípadne prívlastok
Zber vzoriek bude v Čifároch v KD v dňoch:
23.3.2018 od 17:00 do 20:00 24.3.2018 od 11:00 do 13:00
Fľaše na víno sa dajú vyzdvihnúť na dole uvedených tel.č.
Odborná degustácia bude 25.3.2018. 100 bod. Systémom.

Každý vystavovateľ bude zaradený do žrebovania tomboly

Zoznam aktualít

Výsledky z odbornej degustácie vín
Oznámenie o strategickom dokumente
Pozvánka na výstavu vín
Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany-Mechenice
Pozvánka
Pozvánka na výstavu vín Vinohradníckeho spolku Čifáre
Oznam
MUDr. Uramová
Upozornenie OR PZ pre seniorov
Usmernenie
Usmernenie OÚ Nitra pozemkový a lesný odbor
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2018
2018
Západoslovenská distribučná a.s.
Výzva na okliesnenie konárov
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny