Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Zoznam aktualít

Západoslovenská distribučná
Odpis stavu elektromerov
Oznam
Vývoz plastov
Oznam
Vývoz papiera
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácia
Upozornenie
Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru
Upozornenie
Daň z nehnuteľnosti
MUDr. Uramová
Čerpanie dovolenky
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny