Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie: Dom kultúry Podhorany - časť Mechenice; rekonštrukcia - 1. etapa - oprava strechy

 

Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Situácia

Rez

Požiarna ochrana

Pôdorys prízemia

Výkaz - výmer

Súťažné podklady edit

Vysvetlenie súťažných podkladov

Informácia o otváraní ponúk

Zoznam aktualít

MUDr. Uramová
Čerpanie dovolenky
Oznam
Vývoz plastov
Oznam
Oznam
MUDr. Kolenčík
Informácia
Výzva na predkladanie žiadostí
Informácia
Poskytnutie dotácie MAS Žibrica
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Revitalizácia verejného priestranstva Výzva bola zrušená
Oznam
Smetné nádoby
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017
Výzva
Odstránenie a orezanie stromov
MUDr. Buček
Zubná ambulancia
Verejné obstarávanie
Dom kultúry - rekonštrukcia: oprava strechy
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny