Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Overovanie listín a podpisov

                                                                        Overovanie podpisov

 

Overovanie podpisov sa vykonáva na Obecnom úrade v Podhoranoch počas stránkových dní.  V prípade overenia podpisu bezvládnych a chorých občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky na čísle telefónu 037/7785096.

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz

Poplatky:

Osvedčovanie podpisu  2,00 € ( za každý podpis)  -  zmena od 01.01.2018

 
 

                                                                           Overovanie listín

Overovanie fotokópií dokladov (rodné listy, vysvedčenia, diplomy a rozhodnutia a iné) podľa priloženého originálu alebo overenej kópie.

Poplatok: 2,00 € (za každú stranu)

Neoverujeme: fotokópie občianskych preukazov, technických preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou a cudzojazyčné doklady