Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Faktúry 2011

Faktúry
od č. 2211001 - č.2211140
PDF Faktúra č. 2211001 o dodávke plynu
PDF Faktúra č. 2211002 RTVS
PDF Faktúra č. 2211003 za licenciu ORFEUS
PDF Faktúra č. 2211004 - havarijné poistenie motorového vozidla
PDF Faktúra č. 2211005 za dopravné služby VEOLIA Transport Nitra a.s.
PDF Faktúra č. 2211006 za hlasové služby
PDF Faktúra č. 2211007 poskytovanie právnej pomoci
PDF Faktúra č. 2211008 za dodávku elektriny
PDF Faktúra č. 2211009 za dodávku elektriny
PDF Faktúra č. 2211010 za dodávku elektriny
PDF Faktúra č. 2211011 za dodávku elektriny
PDF Faktúra č. 2211012 za dodávku elektriny
PDF Faktúra č. 2211013 za dodávku elektriny
PDF Faktúra č. 2211014 ZMOS
PDF Faktúra č. 2211015 za stravné lístky Chéque Dejeuner
PDF Faktúra č. 2211016 - internet Wircom
PDF Faktúra č. 2211017 - tlač Podhoranský spravodaj
PDF Č. 2211018 členské ZMOS
PDF Č. 2211019 - preplatok SPP
PDF Faktúra č. 2211020 - poistné (Komunálna poisťovňa a.s.)
PDF Faktúra č. 2211021 - tlačívá pre MŠ
PDF Faktúra č. 2211022 - hlasové služby Orange a.s.
PDF Faktúra č. 2211023 - telefón Orange a.s.
PDF Faktúra č. 2211024 - USB modem Huawei E173 Orange a.s.
PDF Faktúra č. 2211025 - predplatné časopisu škola (MŠ)
PDF Faktúra č. 2211026 - ZsVS a.s. - vodné
PDF Faktúra č. 2211027 - ZsVS a.s. - vodné
PDF Faktúra č. 2211028 - ZsVS a.s. - stočné
PDF Faktúra č. 2211029 - likvidácia odpadu ENVI GEOS s.r.o.
PDF Faktúra č. 2211030 za údržbu miestnych komunikácií
PDF Faktúra č. 2211031 za dodávku plynu SPP a.s.
PDF Faktúra č. 2211032 za práce s montážnou plošinou - Mažec
PDF Faktúra č. 2211033 vernostná licencia ESET
PDF Faktúra č. 2211034 servis soft. produktu Asseco - Solutions - DATALOCK
PDF Faktúra č. 2211035 za hlasové služby
PDF Faktúra č. 2211036 za hlasové služby
PDF Faktúra č. 2211037 - stravné lístky Chéque Dejeuner
PDF Faktúra č. 2211038 - revízie plynových zariadení
PDF Faktúra č. 2211039 - stravovanie v MŠ - január
PDF Faktúra č. 2211040 - dodávka elektriny
PDF Faktúra č. 2211041 - dodávka elektriny
PDF Faktúra č. 2211042 - dodávka elektriny
PDF Faktúra č. 2211043 - dodávka elektriny
PDF Faktúra č. 2211044 - dodávka elektriny
PDF Faktúra č. 2211045 - dodávka elektriny
PDF Faktúra č. 2211046 - webex (doména a webhosting)
PDF Faktúra č. 2211047 - knihy do knižnice
PDF Faktúra č. 2211048 - úhrada poistného MŠ
PDF Faktúra č. 2211049 - poskytovanie právnej pomoci
PDF Faktúra č. 2211050 - dopravné služby Veolia Transport Nitra a.s.
PDF Faktúra č. 2211051 - internet Wircom s.r.o.
PDF Faktúra č. 2211052 - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
PDF Faktúra č. 2211053 - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
PDF Faktúra č. 2211054 - hlasové služby Orange a.s.
PDF Faktúra č. 2211055 - servis soft. produktu Asseco Solutions - Datalock
PDF Faktúra č. 2211056 - stohovateľné lehátka MŠ
PDF Faktúra č. 2211057 - stravovanie v MŠ - február
PDF Faktúra č. 2211058 - nakladanie a odvoz odpadu zo septikov a žúmp - OcÚ
PDF Faktúra č. 2211059 - ZsVS a.s. - stočné
PDF Faktúra č. 2211060 - plastové okná KD - Sokolníky
PDF Faktúra č. 2211061 - ZsVS a.s. - vodné
PDF Faktúra č. 2211062 - hlasové služby T- Com
PDF Faktúra č. 2211063 - hlasové služby T - Com
PDF Faktúra č. 2211064 - likvidácia komunálneho odpadu
PDF Faktúra č. 2211065 - dopravné služby Veolia Transport Nitra a.s.
PDF Faktúra č. 2211066 - dodávka elektrickej energie
PDF Faktúra č. 2211067 - dodávka elektrickej energie
PDF Faktúra č. 2211068 - dodávka elektrickej energie
PDF Faktúra č. 2211069 - dodávka elektrickej energie
PDF Faktúra č. 2211070 - dodávka elektrickej energie
PDF Faktúra č. 2211071 - dodávka elektrickej energie
PDF Faktúra č. 2211072 - dodávka elektrickej energie
PDF Faktúra č. 2211073 - poskytovanie právnej pomoci
PDF Faktúra č. 2211074 - za dodávku plynu SPP a.s.
PDF Faktúra č. 2211075 - internet Wircom
PDF Faktúra č. 2211076 - hlasové služby Orange Slovensko a.s.
PDF Faktúra č. 2211077 - hlasové služby Orange Slovensko a.s.
PDF Faktúra č. 2211078 - Servis softvéru Asseco Solutions - Datalock
PDF Faktúra č. 2211079 - stavebný materiál
PDF Faktúra č. 2211080 - Členské - Ponitrianske združenie obcí pre separ. zber
PDF Faktúra č. 2211081 - hlasové služby T - Com
PDF Faktúra č. 2211082 - hlasové služby T - Com
PDF Faktúra č. 2211083 - hlasové služby T - Com
PDF Faktúra č. 2211084 - Stravovanie v MŠ marec
PDF Faktúra č. 2211085 - ZsVS a.s. vodné
PDF Faktúra č. 2211086 - ZsVS a.s. vodné
PDF Faktúra č. 2211087 - ZsVS a.s. stočné
PDF Faktúra č. 2211088 - dodávka plynu SPP a.s.
PDF Faktúra č. 2211089 - dopravné služby Veolia Transport Nitra a.s.
PDF Faktúra č. 2211090 - oprava rozhlasu a verejného osvetlenia
PDF Faktúra č. 2211091 - zneškodnenie odpadu ENVI - GEOS Nitra
PDF Faktúra č. 2211092 - vytýčenie inžinierskych sietí ZsVS a.s.
PDF Faktúra č. 2211093 - združené poistenie majetku
PDF Faktúra č. 2211094 - činnosť technika požiarnej ochrany
PDF Faktúra č. 2211095 - dodávka elektrickej energie
PDF Faktúra č. 2211096 - dodávka elektrickej energie
PDF Faktúra č. 2211097 - dodávka elektrickej energie
PDF Faktúra č. 2211098 - dodávka elektrickej energie
PDF Faktúra č. 2211099 - dodávka elektrickej energie
PDF Faktúra č. 2211100 - dodávka elektrickej energie
PDF Faktúra č. 2211101 - úhrada poistného
PDF Faktúra č. 2211102 - oprava kopírovacieho stroja
PDF Faktúra č. 2211103 - poskytovanie právnej pomoci
PDF Faktúra č. 2211104 - divadelné predstavenie
PDF Faktúra č. 2211105 - internet Wircom
PDF Faktúra č. 2211106 - hlasové služby Orange a.s.
PDF Faktúra č. 2211107 - hlasové služby Orange a.s.
PDF Faktúra č. 2211108 - vytýčenie sietí ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211109 - odbočenie vodovodu
PDF Faktúra č. 2211110 - vytýčenie sietí Slovak Telekom a.s.
PDF Faktúra č. 2211111 - tlač Podhoranského spravodaja
PDF Faktúra č. 2211112 - zneškodnenie odpadu ENVI - GEOS
PDF Faktúra č. 2211113 - hlasové služby T - Com
PDF Faktúra č. 2211114 - hlasové služby T - Com
PDF Faktúra č. 2211115 - hlasové služby T - Com
PDF Faktúra č. 2211116 - ZsVS a.s. stočné
PDF Faktúra č. 2211117 - ZsVS a.s. (voda)
PDF Faktúra č. 2211118 - traktor Starjej
PDF Faktúra č. 2211119 - vytýčenie sietí SPP a.s.
PDF Faktúra č. 2211120 - seminár
PDF Faktúra č. 2211121 - dodávka plynu SPP a.s.
PDF Faktúra č. 2211122 - stravovanie v MŠ apríl
PDF Faktúra č. 2211123 - dopravné služby Veolia Transport Nitra a.s.
PDF Faktúra č. 2211124 - oprava čerpadiel Aquamont s.r.o.
PDF Faktúra č. 2211125 - stravné lístky Chéque Déjeuner
PDF Faktúra č. 2211126 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211127 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211128 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211129 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211130 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211131 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211132 - hlasové služby Orange a.s.
PDF Faktúra č. 2211133 - hlasové služby Orange a.s.
PDF Faktúra č. 2211134 - poskytovanie právnej pomoci
PDF Faktúra č. 2211135 - úhrada poistného
PDF Faktúra č. 2211136 - telefón
PDF Faktúra č. 2211137 - internet Wircom s.r.o.
PDF Faktúra č. 2211138 - pivné sety (lavice)
PDF Faktúra č. 2211139 - Aquamont s.r.o.
PDF Faktúra č. 2211140 - predplatné časopisu
PDF Faktúra č. 2211141 - úhrada poistného (traktor)
PDF Faktúra č. 2211142 - zneškodnenie odpadu ENVI - GEOS s.r.o.
PDF Faktúra č. 2211143 - ZsVS a.s. - stočné
PDF Faktúra č. 2211144 - ZsVS a.s. - vodné
PDF Faktúra č. 2211145 - dopravné služby Veolia Transport Nitra a.s.
PDF Faktúra č. 2211146 - dodávka plynu SPP a.s.
PDF Faktúra č. 2211147 - hlasové služby T - Com
PDF Faktúra č. 2211148 - hlasové služby T - Com
PDF Faktúra č. 2211149 - hlasové služby T - Com
PDF Faktúra č. 2211150 - predplatné časopisov MŠ
PDF Faktúra č. 2211151 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211152 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211153 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211154 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211155 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211156 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211157 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211158 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
PDF Faktúra č. 2211159 - stravovanie MŠ - máj
PDF Faktúra č. 2211160 - struna do kosačky
PDF Faktúra č. 2211161 - verejný prenos SLOVGRAM
PDF Faktúra č. 2211162 - poskytovanie právnej pomoci
PDF Faktúra č. 2211163 - metodika (školský úrad)
PDF Faktúra č. 2211164 - internet Wircom s.r.o.
PDF Faktúra č. 2211165 - servis softvéru Asseco Solutions
PDF Faktúra č. 2211166 - hlasové služby Orange a.s.
PDF Faktúra č. 2211167 - hlasové služby Orange a.s.
PDF Faktúra č. 2211168 - stravovanie v MŠ - jún
PDF Faktúra č. 2211169 - výmena kotla v ambulancii
PDF Faktúra č. 2211170 - ZsVS a.s. vodné
PDF Faktúra č. 2211171 - ZsVS a.s. vodné
PDF Faktúra č. 2211172 - BOZP
PDF Faktúra č. 2211173 - ZsVS a.s. - stočné
PDF Faktúra č. 2211174 - zneškodnenie odpadu ENVI - GEOS s.r.o.
PDF Faktúra č. 2211175 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211176 - dodávka plynu SPP a.s.
pdf Faktúra č. 2211177 - dovoz piesku
pdf Faktúra č. 2211178 - hlasové služby T-Com
pdf Faktúra č. 2211179 - hlasové služby T - Com
pdf Faktúra č. 2211180 - hlasové služby T - Com
pdf Faktúra č. 2211181 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211182 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211183 - dopravné služby Veolia Transport Nitra a.s.
pdf Faktúra č. 2211184 - dodávka elektrickej energie a.s.
pdf Faktúra č. 2211185 - dodávka elektrickej energie a.s.
pdf Faktúra č. 2211186 - dodávka elektrickej energie a.s.
pdf Faktúra č. 2211187 - dodávka elektrickej energie a.s.
pdf Faktúra č. 2211188 - dodávka elektrickej energie a.s.
pdf Faktúra č. 2211189 - dodávka elektrickej energie a.s.
pdf Faktúra č. 2211190 - výkopové práce
pdf Faktúra č. 2211191 - elektromateriál a elektromontážné práce
pdf Faktúra č. 2211192 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211193 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211194 - školenie
pdf Faktúra č. 2211195 - rekonštrukcia kúrenia
pdf Faktúra č. 2211196 - poskytovanie právnej pomoci
pdf Faktúra č. 2211197 - internet Wircom s.r.o.
pdf Faktúra č. 2211198 - hlasove služby Orange a.s.
pdf Faktúra č. 2211199 - hlasove služby Orange a.s.
pdf Faktúra č. 2211200 - stravné lístky Chéque Déjeuner
pdf Faktúra č. 2211201 - poistné
pdf Faktúra č. 2211202 - poistné
pdf Faktúra č. 2211203 - poistné
pdf Faktúra č. 2211204 - poistné
pdf Faktúra č. 2211205 - poistné
pdf Faktúra č. 2211206 - tlač Podhoranský spravodaj
pdf Faktúra č. 2211207 - storno FA
pdf Faktúra č. 2211208 - oprava kanalizačnej prípojky
pdf Faktúra č. 2211209 - smetné nádoby
pdf Faktúra č. 2211210 - zneškodnenie odpadu ENVI - GEOS
pdf Faktúra č. 2211211 - dodávka plynu SPP a.s.
pdf Faktúra č. 2211212 - oprava kanalizačnej prípojky
pdf Faktúra č. 2211213 - hlasové služby T - Com
pdf Faktúra č. 2211214 - hlasové služby T - Com
pdf Faktúra č. 2211215 - hlasové služby T - Com
pdf Faktúra č. 2211216 - dopravné služby Veolia Transport Nitra a.s.
pdf Faktúra č. 2211217 - vodné ZsVS a.s.
pdf Faktúra č. 2211218 - vodné ZsVS a.s.
pdf Faktúra č. 2211219 - stočné ZsVS a.s.
pdf Faktúra č. 2211220 - oprava kalového čerpadla
pdf Faktúra č. 2211221 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211222 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211223 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211224 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211225 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211226 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211227 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211228 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211229 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211230 - práce s montážnou plošinou
pdf Faktúra č. 2211231 - poskytovanie právnej pomoci
pdf Faktúra č. 2211232 - internet Wircom s.r.o.
pdf Faktúra č. 2211233 - hlasové služby Orange a.s.
pdf Faktúra č. 2211234 - hlasové služby Orange a.s.
pdf Faktúra č. 2211235 - finančný spravodajca, ročník 2012
pdf Faktúra č. 2211236 - zriadenie vodovodnej prípojky
pdf Faktúra č. 2211237 - demontáž kalového čerpadla (pretl. a preč.)
pdf Faktúra č. 2211238 - nakladanie a odvoz odpadu zo septikov a žúmp
pdf Faktúra č. 2211239 - vysokotlakové čistenie kanalizácie
pdf Faktúra č. 2211240 - dodávka plynu SPP a.s.
pdf Faktúra č. 2211241- hlasové služby T - Com
pdf Faktúra č. 2211242 - hlasové služby T - Com
pdf Faktúra č. 2211243 - hlasové služby T - Com
pdf Faktúra č. 2211244 - Badger Meter Slovakia s.r.o.
pdf Faktúra č. 2211245 - oprava kanalizácie
pdf Faktúra č. 2211246 - oprava kanalizácie
pdf Faktúra č. 2211247 - dopravné služby Veolia Transport Nitra a.s.
pdf Faktúra č. 2211248 - ZsVS a.s. - vodné
pdf Faktúra č. 2211249 - zneškodnenie odpadu ENVI GEOS s.r.o.
pdf Faktúra č. 2211250 - ZsVS a.s. - stočné
pdf Faktúra č. 2211251 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211252 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211253 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211254 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211255 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211256 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211257 - poskytovanie právnej pomoci
pdf Faktúra č. 2211258 - internet Wircom a.s.
pdf Faktúra č. 2211259 - hlasové služby Orange a.s.
pdf Faktúra č. 2211260 - hlasové služby Orange a.s.
pdf Faktúra č. 2211261 - členské r. 2011, vypracovanie integr. stratégie
pdf Faktúra č. 2211262 - materiál na kotol (ambulancia)
pdf Faktúra č. 2211263 - servis soft. Asseco Solutions
pdf Faktúra č. 2211264 - revízia hasiacich prístrojov
pdf Faktúra č. 2211265 - činnosť technika BOZP
pdf Faktúra č. 2211266 - stravovanie v MŠ (sept.)
pdf Faktúra č. 2211267 - zneškodnenie odpadu ENVI GEOS s.r.o.
pdf Faktúra č. 2211268 - telefónne služby T - Com
pdf Faktúra č. 2211269 - telefónne služby T - Com
pdf Faktúra č. 2211270 - telefónne služby T - Com
pdf Faktúra č. 2211271 - oprava plynového kotla v MŠ
pdf Faktúra č. 2211272 - dodávka zemného plynu SPP a.s.
pdf Faktúra č. 2211273 - prevádzkovanie vodohospodárskeho diela
pdf Faktúra č. 2211274 - stolové kalendáre
pdf Faktúra č. 2211275 - vybudovanie čist. šachty na kanalizáciu
pdf Faktúra č. 2211276 - spustenie plynového kotla v ambulancii
pdf Faktúra č. 2211277- dopravné služby Veolia Transport Nitra a.s.
pdf Faktúra č. 2211278 - oprava verejného osvetlenia
pdf Faktúra č. 2211279 - revízia hasiacich prístrojov
pdf Faktúra č. 2211280 - oprava strechy a omietky v KD Mechenice
pdf Faktúra č. 2211281 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211282 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211283 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211284 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211285 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211286 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211287 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211288 - prezentácia v mape Nitra a okolie
pdf Faktúra č. 2211289 - poskytovanie právnej pomoci
pdf Faktúra č. 2211290 - ZsVS a.s. stočné
pdf Faktúra č. 2211291 - ZsVS a.s. vodné
pdf Faktúra č. 2211292 - ZsVS a.s. vodné
pdf Faktúra č. 2211293 - ZsVS a.s. vodné
pdf Faktúra č. 2211294 - ZsVS a.s. vodné
pdf Faktúra č. 2211295 - ZsVS a.s. vodné
pdf Faktúra č. 2211296 - ZsVS a.s. vodné
pdf Faktúra č. 2211297 - ZsVS a.s. vodné
pdf Faktúra č. 2211298 - ZsVS a.s. vodné
pdf Faktúra č. 2211299 - internet Wircom s.r.o.
pdf Faktúra č. 2211300 - telefónne poplatky Orange a.s.
pdf Faktúra č. 2211301 - telefónne poplatky Orange a.s.
pdf Faktúra č. 2211302 - archeologický výsku kostola sv. Michala
pdf Faktúra č. 2211303 - tlač Podhoranského spravodaja
pdf Faktúra č. 2211304 - toner do kopírky
pdf Faktúra č. 2211305 - odbočenie vodovodu - Ing. Kučera
pdf Faktúra č. 2211306 - zneškodnenie komunálneho odpadu ENVI - GEOS s.r.o.
pdf Faktúra č. 2211307 - dodávka zemného plynu SPP a.s.
pdf Faktúra č. 2211308 - predplatné Nitrianske noviny
pdf Faktúra č. 2211309 - telefónne poplatky T - Com
pdf Faktúra č. 2211310 - telefónne poplatky T - Com
pdf Faktúra č. 2211311 - telefónne poplatky T - Com
pdf Faktúra č. 2211312 - stravovanie v MŠ (október)
pdf Faktúra č. 2211313 - oprava verejného osvetlenia
pdf Faktúra č. 2211314 - stravné lístky Chéque Déjeuner
pdf Faktúra č. 2211315 - ZsVS a.s. (stočné)
pdf Faktúra č. 2211316 - ZsVS a.s. (vodné)
pdf Faktúra č. 2211317 - ZsVS a.s. (vodné)
pdf Faktúra č. 2211318 - ZsVS a.s. (vodné)
pdf Faktúra č. 2211319 - ZsVS a.s. (vodné)
pdf Faktúra č. 2211320 - ZsVS a.s. (vodné)
pdf Faktúra č. 2211321 - ZsVS a.s. (vodné)
pdf Faktúra č. 2211322 - ZsVS a.s. (vodné)
pdf Faktúra č. 2211323 - dopravné služby Veolia Transport Nitra a.s.
pdf Faktúra č. 2211324 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211325 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s. (mimoriadne vyučtovanie)
pdf Faktúra č. 2211326 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211327 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211328 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211329 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211330 - poskytovanie právnej pomoci
pdf Faktúra č. 2211331 - predplatné - účovníctvo ROPO
pdf Faktúra č. 2211332 - členské na rok 2012
pdf Faktúra č. 2211333 - internet Wircom s.r.o.
pdf Faktúra č. 2211334 - telefónne poplatky Orange a.s.
pdf Faktúra č. 2211335 - telefónne poplatky Orange a.s.
pdf Faktúra č. 2211336 - oprava kanalizácie
pdf Faktúra č. 2211337 - členské na rok 2011 (obč. združ. ŽIBRICA)
pdf Faktúra č. 2211338 - členské na rok 2012 RVC
pdf Faktúra č. 2211339 - elektr. enegia ZSE a.s. (mimoriadne vyúčtovanie)
pdf Faktúra č. 2211340 - elektrická energia a.s. (mimoriadne vyúčtovanie)
pdf Faktúra č. 2211341 - metodika pre MŠ
pdf Faktúra č. 2211342 - archeologický výskum na zanik. kostole
pdf Faktúra č. 2211343 - váha do školskej jedálne
pdf Faktúra č. 2211344 - vyhotovenie geometrických plánov
pdf Faktúra č. 2211345 - monitor
pdf Faktúra č. 2211346 - elektrická energia ZSE a.s. (výmena elektromera)
pdf Faktúra č. 2211347 - elektrická energia ZSE a.s. (výmena elektromera)
pdf Faktúra č. 2211348 - elektrická energia ZSE a.s. (výmena elektromera)
pdf Faktúra č. 2211349 - poistné (komunálna poisťovňa, služ. auto)
pdf Faktúra č. 2211350 - audit
pdf Faktúra č. 2211351 - zneškodnenie komunálneho odpadu ENVI - GEOS s.r.o.
pdf Faktúra č. 2211352 - oprava kanalizácie
pdf Faktúra č. 2211353 - dodávka zemného plynu SPP a.s.
pdf Faktúra č. 2211354 - predplatné obecné noviny rok 2012
pdf Faktúra č. 2211355 - telefonické poplatky T - Com
pdf Faktúra č. 2211356 - telefonické poplatky T - Com
pdf Faktúra č. 2211357 - telefonické poplatky T - Com
pdf Faktúra č. 2211358 - ZsVS a.s. - vodné
pdf Faktúra č. 2211359 - ZsVS a.s. - vodné
pdf Faktúra č. 2211360 - ZsVS a.s. - vodné
pdf Faktúra č. 2211361 - ZsVS a.s. - vodné
pdf Faktúra č. 2211362 - ZsVS a.s. - vodné
pdf Faktúra č. 2211363 - ZsVS a.s. - vodné
pdf Faktúra č. 2211364 - ZsVS a.s. - vodné
pdf Faktúra č. 2211365 - stravovanie v MŠ november
pdf Faktúra č. 2211366 - ZsVS a.s. - stočné
pdf Faktúra č. 2211367 - kancelárske stoličky
pdf Faktúra č. 2211368 - dodávka ovocia do MŠ
pdf Faktúra č. 2211369 - dodávka ovocia do MŠ
pdf Faktúra č. 2211370 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s.
pdf Faktúra č. 2211371 - oprava kanalizácie
pdf Faktúra č. 2211372 - práce na zaniknutom kostole sv. Michala
pdf Faktúra č. 2211373 - práce na zaniknutom kostole sv. Michala
pdf Faktúra č. 2211374 - vypracovanie znaleckého posudku na vysporiadanie cesty
pdf Faktúra č. 2211375 - dopravné služby Veolia Transport Nitra a.s.
pdf Faktúra č. 2211376 - elektromontážne práce
pdf Faktúra č. 2211377 - internet Wircom s.r.o.
pdf Faktúra č. 2211378 - oprava kanalizácie
pdf Faktúra č. 2211379 - poskytovanie právnej pomoci
pdf Faktúra č. 2211380 - telefonické poplatky Orange a.s.
pdf Faktúra č. 2211381 - telefonické poplatky Orange a.s.
pdf Faktúra č. 2211382 - predplatné časopisov pre MŠ
pdf Faktúra č. 2211383 - nábytok pre MŠ
pdf Faktúra č. 2211384 - nábytok pre MŠ
pdf Faktúra č. 2211385 - nábytok pre MŠ
pdf Faktúra č. 2211386 - nábytok pre MŠ
pdf Faktúra č. 2211387 - predplatné časopisu Verejná správa rok 2012
pdf Faktúra č. 2211388 - oprava kanalizácie
pdf Faktúra č. 2211389 - správa softvéru Asseco solutions
pdf Faktúra č. 2211390 - čistenie kanalizačného potrubia, monitoring
pdf Faktúra č. 2211391 - elektromontážne práce
pdf Faktúra č. 2211392 - práce na zaniknutom kostole sv. Michala
pdf Faktúra č. 2211393 - školské pomôcky MŠ (hmotná núdza)
pdf Faktúra č. 2211394 - predplatné časopisov pre MŠ
pdf Faktúra č. 2211395 - kniha pre MŠ (predprimárne vzdelávanie)
pdf Faktúra č. 2211396 - oprava verejného osvetlenia
pdf Faktúra č. 2211397 - pohreb p. Lisyová
pdf Faktúra č. 2211398 - zneškodnenie odpadu ENVI - GEOS s.r.o.
pdf Faktúra č. 2211399 - činnosť technika BOZP
pdf Faktúra č. 2211400 - telefonické poplatky T - Com
pdf Faktúra č. 2211401 - telefonické poplatky T - Com
pdf Faktúra č. 2211402 - telefonické poplatky T - Com
pdf Faktúra č. 2211403 - ZsVS a.s. (vodné)
pdf Faktúra č. 2211404 - ZsVS a.s. (vodné)
pdf Faktúra č. 2211405 - ZsVS a.s. (vodné)
pdf Faktúra č. 2211406 - ZsVS a.s. (vodné)
pdf Faktúra č. 2211407 - dodávka ovocia do MŠ
pdf Faktúra č. 2211408 - ZsVS a.s. (stočné)
pdf Faktúra č. 2211409 - overenie konsolidovanej uzávierky
pdf Faktúra č. 2211410 - stravovanie v MŠ (december)
pdf Faktúra č. 2211411 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s. (vyúčtovanie)
pdf Faktúra č. 2211412 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s. (vyúčtovanie)
pdf Faktúra č. 2211413 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s. (vyúčtovanie)
pdf Faktúra č. 2211414 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s. (vyúčtovanie)
pdf Faktúra č. 2211415 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s. (vyúčtovanie)
pdf Faktúra č. 2211416 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s. (vyúčtovanie)
pdf Faktúra č. 2211417 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s. (vyúčtovanie)
pdf Faktúra č. 2211418 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s. (vyúčtovanie)
pdf Faktúra č. 2211419 - finančný spravodaj 2011 (nedoplatok)
pdf Faktúra č. 2211420 - prevádkovanie vodohospodárskeho diela
pdf Faktúra č. 2211421 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s. (vyúčtovanie)
pdf Faktúra č. 2211422 - dodávka elektrickej energie ZSE a.s. (vyúčtovanie)
pdf Faktúra č. 2211423 - členské na rok 2011 (združenie obcí ZOBOR)
pdf Faktúra č. 2211424 - zemný plyn SPP a.s. (vyúčtovanie)