Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Oznámenie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

 

Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín
 


Číslo konania:  98/2012
Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany, kat. územie: Sokolníky a Mechenice.
Plánovaný rozsah výrubu:  vŕba, topoľ, jelša, orech, agát - cca 700 ks
Parcelné čísla dotknutých pozemkov: 349 (k.ú. Mechenice); 371/1, 449/1 (k.ú. Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu:  od 01.04.2012 do 15.04.2012; od 01.09.2012 do 31.03.2013
Dátum zverejnenia informácie: 13.03.2012
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

Číslo konania: 100/2012
Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  2 ks vŕba, 3 ks jaseň
Parcelné číslo pozemku: 277/4 (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu:  do 15.04.2012
Dátum zverejnenia informácie: 13.03.2012
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

 Číslo konania: 101/2012
Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: orech
Parcelné číslo pozemku: 258 (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu: do 15.04.2012
Dátum zverejnenia informácie: 13.03.2012
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 311/2012
Predmet konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: smrek pichľavý
Parcelné číslo pozemku: 462/6 (kat. úz. Sokolníky)
Požadované obdobie výrubu: do 31.03.2013
Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2012
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 326/2013

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: lipa (2 ks)

Parcelné číslo pozemku: 1 (kat. úz. Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu: do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie:  7.10.2013

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 346/2013

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany

Plánovaný rozsah výrubu:  orech vlašský - 1 ks

Parcelné číslo pozemku: 360/6 (kat. územie: Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu: do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 21.10.2013

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 397/2013

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších  predpisov na území obce Podhorany

Plánovaný rozsah výrubu: tuje - 6 ks

Parcelné číslo pozemku: 127 (kat. územie: Mechenice)

Požadované obdobie výrubu: do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 31.10.2013

Lehota na potvrdenie záujmu byť v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 58/2014

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: javor mliečny - 2 ks

Parcelné číslo pozemku: 191/2 (kat. územie: Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu:  do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 11.02.2014

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 67/2014

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: tuja smaragdová - 5 ks

Parcelné číslo pozemku: 274/30  (kat. územie: Mechenice)

Požadované obdobie výrubu:  do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 17.02.2014

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 94/2014

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: smrek  - 1 ks

Parcelné číslo pozemku: 9 (kat. územie: Mechenice)

Požadované obdobie výrubu:  do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 07.03.2014

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 306/2014

Predmet konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.

Plánovaný rozsah výrubu: lipa  - 1 ks

Parcelné číslo pozemku: 225/12  (kat. územie: Sokolníky)

Požadované obdobie výrubu:  do 31.3.2015

Dátum zverejnenia informácie: 25.09.2014

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 211/2015

Predmet konania: 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany

Plánovaný rozsah výrubu: strieborná jedlička

Parcelné číslo pozemku: 274/7 (kat. územie: Mechenice)

Požadované obdobie výrubu: do 31.12.2015

Dátum zverejnenia informácie:16.03.2015 

Lehota na potvrdenia záujmu byť účastníkom v konaní:

do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 99/2016

Predmet konania: 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu:  krovité porasty 
Parcelné číslo pozemku: 726/1; 726/2; 726/3; 727/1  (kat. úz. Mechenice)
Požadované obdobie výrubu:  do 31.03.2016
Dátum zverejnenia informácie: 12.02.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 147/2016

Predmet konania: 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: lipa (parc.č. 225/12 k.ú. Sokolníky); agát (parc.č. 462/55 k.ú Sokolníky); lipa (parc.č. 127 k.ú.Mechenice) 
Požadované obdobie výrubu:  do 31.03.2016
Dátum zverejnenia informácie: 29.02.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk

_________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo konania: 452/2016

Predmet konania: 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: lipa (parc.č. 49/1 k.ú. Mechenice) 
Požadované obdobie výrubu:  do 31.03.2017
Dátum zverejnenia informácie: 09.09.2016
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Číslo konania: 126/2017

Predmet konania: 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Podhorany.
Plánovaný rozsah výrubu: tuja (parc.č. 127, k.ú. Mechenice); duglaska tisolistá (parc. č. 275, k.ú. Mechenice) 
Požadované obdobie výrubu:  do 31.03.2017
Dátum zverejnenia informácie: 03.03.2017
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecpodhorany@wircom.sk


Zoznam aktualít

MUDr. Uramová
Čerpanie dovolenky
Oznam
Vývoz plastov
Oznam
Oznam
MUDr. Kolenčík
Informácia
Výzva na predkladanie žiadostí
Informácia
Poskytnutie dotácie MAS Žibrica
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Revitalizácia verejného priestranstva Výzva bola zrušená
Oznam
Smetné nádoby
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017
Výzva
Odstránenie a orezanie stromov
MUDr. Buček
Zubná ambulancia
Verejné obstarávanie
Dom kultúry - rekonštrukcia: oprava strechy
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny