Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Pozvánka na výstavu vín

P O Z V Á N K A

Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína a Obec Podhorany Vás srdečne pozývajú na výstavu vín

spojenú s ochutnávkou, ktorá sa uskutoční dňa

24. februára 2018

v KD Podhorany-Sokolníky so začiatkom o 17.00 hod.

Po slávnostnom zahájení Vás čaká požehnanie vína, udeľovanie ocenení a kultúrny program.

Zoznam aktualít

Výsledky z odbornej degustácie vín
Oznámenie o strategickom dokumente
Pozvánka na výstavu vín
Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany-Mechenice
Pozvánka
Pozvánka na výstavu vín Vinohradníckeho spolku Čifáre
Oznam
MUDr. Uramová
Upozornenie OR PZ pre seniorov
Usmernenie
Usmernenie OÚ Nitra pozemkový a lesný odbor
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2018
2018
Západoslovenská distribučná a.s.
Výzva na okliesnenie konárov
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny