Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Bannery

Aktuality

Oznam

Upozorňujeme občanov, že splatnú daň z nehnuteľnosti, za psa a komunálny odpad je nutné uhradiť najneskôr v termíne do 30.6.2017.

Po úhrade dane za komunálny odpad, je potrebné si prísť prevziať nálepku na smetnú nádobu. Bez nalepenej nálepky na smetnej nádobe od 1.7.2017 nebude komunálny odpad vyvezený.

Zároveň  žiadame občanov o bezodkladnú úhradu neuhradených poplatkov za stočné.

Zoznam aktualít

MUDr. Uramová
Čerpanie dovolenky
Oznam
Vývoz plastov
Oznam
Oznam
MUDr. Kolenčík
Informácia
Výzva na predkladanie žiadostí
Informácia
Poskytnutie dotácie MAS Žibrica
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Revitalizácia verejného priestranstva Výzva bola zrušená
Oznam
Smetné nádoby
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017
Výzva
Odstránenie a orezanie stromov
MUDr. Buček
Zubná ambulancia
Verejné obstarávanie
Dom kultúry - rekonštrukcia: oprava strechy
Oznámenie
Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny